علی جلالی:
خیلی کار تمیز و خوبی شده. با اینکه کارهای معماری رو زیاد نگاه نمیکنم اما این خیلی واسم جالب بود. خسته نباشید