علی توكلیان:
کارت تو طراحی شخصیت معرکس ... دارم رو چند تا پروژه کار می کنم باید بدم اسکچشو بکشی ... *-};