فاطمه کشفی:
علیرضا خان ،آقای افرا ، آقا مجید ممنونم ازتون. مژگان جان، سحر خانوم ، اقا بهزاد مرسی ، لطف کردین.