فاطمه کشفی:
مرسی خانم مانی ، ممنون فاطمه جون و اقای نجومی خیلی ممنون از لطفی که دارین در مورد انتقادم ،حق دارین من اصلا زمان برای فاینال کردن کارم نداشتم و کلا ریسک خوب شدن کار با وجود زمان کم خیلی پایین بود.