فرهاد نجومی:
چه خوب شد راسش تاپیکتونو خیلی دنبال کردم عاشق طرحا و قدرت دستو اجرا شدم اما فک میکنم پیاده کردن رنگو هارمونی باید بهتر میبود مسلمن عالیه کارتون و تبریک میگم