Ebrahim Djavadi:
kare zibai shode . shayad age ro environment ye meghdari bishtar vaght mizashti behtar bod . khaste nabashin