محمد جورسرا:
به به، خانوم کشفی این کارتونُ ندیده بودم. خیلی خوشم اومد، بویژه شرقی بودن کاراکترها. راستش هیچکدوم از کارای پایانی رقابتُ ندیدم، جدیدن هم که گیم آرت باز نمیشه. به نظرم اگر اون سرستون نمی افتاد کار حس بهتری پیدا میکرد، اینجوری انگار یه کار هوی متال داره اجرا میشه که باعث شده اون سرستون بیافته، از طرفی تعادل بالای تصویر هم خراب شده. خیلی هم خوب، پیروز باشی.