محمد حسین عطاران:
تبریک میگم طراحی بسیار استادانه هست،ولی برای این مسابقه انتظار یه کار فانتزی تر و خلاقانه تری داشتم.