Ebrahim Djavadi:
migam yeki az on ghableme hai ke on bala dari jam mikoni be man bede :D tabrik migam