فاطمه طهوری:
خیـــــــــــــــــــــــــــــــــلی خوبه خیلی :) قشنگ به درد یه انیمیشن میخوره ، یه فیلم کوتاه .