Amirhossein Erfani:
یکی از زیباترین و کاملترین آثار این مسابقه. واقعا خسته نباشی، بسیار لذت بردم :)