hessam talaie:
kheili kare bahali shodee vaghean khaste nabashid movafagh bashi