علی جلالی:
تبریک میگم. رنگ بندیش هم خیلی عالیه موفق باشی