آریو صفارزادگان:
وای خدای من واقعا عالیه و حقتون اول شدن بود تبریک می گم