تینا:
اما آقای میثم میرشکاری , جسارت نباشه , من فقط نظر شخصیم رو گفتم , نمیدونم چرا اینقدر شما ناراحت شدین . منم چند ساله مکس کار میکنم و با وجود اینکه اصلا حرفه ای نیستم , اونقدر کار کردم و کار دیدم که بتونم ایرادات کار رو از دید خودم تشخیص بدم. از قدیم مادرم می گفت دانا بدون شناخت , دیگران را به نادانی متهم نمیکند .