بهزاد احدپور ایوریق:
واقعا نقاشی های خیلی زیبائیه . من یه تازه کارم استادی هم نداشتم راهنمائیم کنه شش ماه شروع کردم انگیزه زیادی هم دارم میشه یه نظر درباره کارهام بدی ممنون