مسعود:
سلام آقا مهرداد خسته نباشی آقا تبریک به خاطر کار قشنگت ترکیب بندی عالیه - رفلکشن رو بسیار خوب در آوردی- بکارگیری رنگها، (مد رنگی و کنتراست رنگها) بسیار خوبه wow مه رو هم قشنگ در آوردی جسارت بنده رو ببخشید فقط من یه نکته ای رو اشاره بکنم که به نظرم بهش دقت کنی کارت عالیتر می شه اونم داخل شدن نورهااز داخل درختها اینقده شارپ نمی شه. جسارت بنده رو ببخشید. با یه سرچ کوچولو می تونی تفاوت رو ببینی یه نگاه کوچک از عضو کوچک سی جی ارت موفق باشی منتظر شاهکارهای آیندت هستیم