مجتبی ندرلو:
مهرداد جان عالیییییییییییییه . خیلی حال کردم با این کاره.مرسی نورپردازی خیلی خوب شده