ایمن:
سلام کارها خیلی خیلی زیبا و دلنشین بود اینکه شخصیت های خاص ایرانی رو اینقدر قوی به تصویر کشیده واقعا لذت بردم واقعا خدا قوت