شهرام دیناروند:
سالام آقای جلالی کار خوبی شده ولی فکر کنم پنجه درستش یه مقدار بزرگه ، موفق باشی