عباس عمادی:
بسیار عالی شده ، فقط ابر ها رو هم اگه دیتیل میدادی بهتر بود واسه کار دیگه airport هم همین طور . موفق باشی دوست عزیز .