مرتضی قفلی:
ایولا ابراهیم، کارت عالیه من همیشه حس و حال کاراتو دوست داشتم، موفق باشی...!