سامان کاظمی:
اول از همه خسته نباشی آقا ابراهیم :) خیلی خوب شده . اما راستش بیشتر از این چیزی که میبینم توقع داشتم باشی ! اما با توجه به وقت کمی که خودت گفتی ، خیلی خوبه . خسته نباشی (y)