سروش:
میدونم این کار رو خیلی وقته که طراحی ونشر کردید ولی خوب من تازه دیدم اقا دست پنجه ات درد نکنه عالیه به خصوص جنبه طنزش که حالت سلفی گرفتن داره