Pezhmaan Sharif...:
فراز جان عالی شده . خیلی خوبه که سوژه ی بیشتر کارهات مربوط به ایران هست . از دیدن این کارت واقعا لذت میبرم ، مخصوصاً طراحیه کلاهخودش موفق باشی