فراز صیادی اسکویی:
مرسی مرتضی جان. من خودم اول میخواستم اون عکس سلفی رو بفرستم ولی نفرستادم :)))))