جواد عبدی:
خدا رو شکر آمریکایی ها فارسی بلد نیستن و سمت سایت های ایرانی نمیان !چرا آخه ؟ ها !!