سعید جلابی:
چاکر موسیووووو :) یه دونه ای مجید جان، رفیق...