سعید جلابی:
مرسی ترانه، کار خودتم خیلی جذاب شد، همینطور خفن ادامه بده...