Ebrahim Djavadi:
دمت گرم سعید جان مثل همیشه عالی ... بقول آریا مرگ نداری