عرفان ملک حسینی:
mochakeram kheyli lotf dari .. manam az karet kheyli lezat bordam va behet tabriik migam . movafagh bashii :>