امیرحسین عرفانی:
من شدیدا از این کار خوشم اومد، خلاقیت خیلی زیادی توش هست!! آدم از دیدنش خسته نمیشه، طنز کار بسیار قویه! آفرین عرفان.