فرزین محمد سعیدی:
عالیه...میدونم که اجرای 3d کارای adrin smith نباید کاره اسونی باشه...اما این خیلی خوبه...