عباس:
جدا عالیه.همه ی کارهاتون عالیه.چقدر خلاق.تصویر با آدم حرف می زنه.موفقتر باشی