علی جلالی:
ممنون امیرحسین. بابت زحمتهایی که برای مسابقه کشیدی هم تشکر میکنم.