امیرحسین عرفانی:
محشره این کار! هم استایل و دیزاین کاراکتر و هم pose ها و پرزانته نهایی. واقعا خسته نباشی علی عزیز :)