شهاب کشورگیر:
مرسی امیرحسین عزیز...بابت این همه انرژی و زمان که برای برگزاری مسابقات صرف می کنی متشکریم رفیق :D