مهران خدائی:
جزو بهترین ها توی دنیا هستید شما یعنی هر کاری از دستتون بر میاد، همه فن حریف میشه بپسم چند ساله دارین کار میکنید؟