شیرین فخری:
ابراهیم جان بهت تبریک میگم واقعا کارت از اولشم برگزیده بود :)