علی نثاری:
خیلی قشنگه این آقا دمت گرم عجب ایده هایی