هومن راحتی:
امید،کم کم داری با فتوشاپ رندر میگیریا !!! عالیه