امیر محمد:
سلام.مثل بقیه کاراتون فوق العاده شده خسته نباشید.