فرهاد نجومی:
ممنونم، نظرم اول همینی که تو میگی بود اما خواستم کمی بر خلاف چیزی که فک میکنم عمل کنم. متشکرم بابت نظر خوبت