محمد gho:
خوشحال میشم توضیح بدید این کار شما نصبیتش با کار مشابه در سایت arnold چیه - ابتدا فکر کردم شاید خودتون فرستادید همین رو ولی وقتی color ها رو بررسی کردم دیدم تفاوت در color و نور و رنگ وجورد داره . http://www.solidangle.com/dynamic_resources/gallery_images/the_beer_maker_1/the_beer_maker_1.jpg