محمد مهدی خدام ...:
این چه نظریه که شماها می دین ....این محشره وایییییییییییییییی عجب نور پردازی ..