فرهاد نجومی:
روح الله داداش، این کارت واقعن حرف نداشت.