مینا مانی:
kheili ide va designe khoobi dare tabrik migam va khaste nabashi .