فرهاد نجومی:
مچکرم آقای عرفانی بخاطر زحماتتون. Cgart به جرات بهترین گالری ایرانیه که دید کاربراش جهانیه نه محدود به یک کشور و کلی پیشرفت تا به الان داشته چون من اینو خوب دیدم. بازم ممنون.