پویا ظریف:
واقعا برات متاستفم ! cgart تا الان خیلی فراتر از اون چیزی که حتی فکرشو بکنی جلو رفته به دلسوزی کسی هم نیاز نداره .. اسم کسی رو هم میبری با احترام ببر ... و همون آقای عرفانی که فرمودید فیلتر میکنه ... ای کاش فیلتر کنه که این چرت و پرت هارو ما نخونیم ... تو باید خجالت بکشی نه کس دیگه که با این حرفات خودتو زیر سوال می بری ... فکر نکن فقط تو میفهمی ! دوست نداری نظر نده ما اینجا به راهنمایی امثال تو نیاز نداریم !