حسین بیات:
این دیگه واقعا محشره امیر جان خیلی پیشرفت کردی موفق باشی.